ZA HITNE INTERVENCIJE  DEŽURNI VETERINAR  0-24 SVAKI DAN

O nama

Veterinarska  ambulanta  KORENICA d.o.o. osnovana je davne 1952. Godine sa ciljem pružanja usluge prevencije i lječenja domaćih životinja .Od osnutka do danas ambulanta pruža usluge na područiju Plitvičkih Jezera, Korenice i Udbine. U današnjem obliku djeluje od 2009.godine

U timu  Veterinarske ambulante  su dana su dva veterinara i dva veterinarska tehničara .

Veterinarska ambulanta Korenica pruža sljedeće usluge :

  • Izdavanje isprava za promet životinja svakim radnim danom od 8-12
  • Provođenje naređenih mjera propisanih godišnjom naredbom,na područiju Općine Plitvička Jezera, Korenica i Udbina .
  • Naređena i ne naređena preventivna i dijagnostiča cijepljenja
  • Internističke preglede
  • Kirurške i porodiljne zahvate
  • Laboratorijske pretrage krvi domaćih životinja
  • Ultrazvučne preglede
  • Omamljivanje domaćih i divljih životinja u svrhu liječenja profesionalnom opremom

Radno vrijeme ambulante je od 8-14 svakim radnim danom  i  subotom a, dežurna služba dostupna je od 0-24 za žurne slučajeve

DJELATNICI AMBULANTE

Rašić Vjekoslav

DIREKTOR
Dr .veterinarske medicine
098 186 9061

Helena Pavlović

VODITELJICA AMBULANTE
dr.veterinarske medicine

Tomislav Mijić

VETERINARSKI TEHNIČAR

Đorđe Panjković

VETERINARSKI TEHNIČAR

Davorin Vukoja

dr.vet medicine